TEZE DE DOCTORAT SI LICENTA

Dr.Mircea Lăzărescu : Probleme de psihopatologie a spaţiului trăit. Teza de doctorat. Timişoara 1968. Conducător ştiinţific : Prof.Dr.Eduard Pamfil

Teza de doctorat din 1968 abordează patologia fobică din perspectiva fenomenologiei clinice şi a unei orienţări psihopatologice fenomenologico-cogniviste. Referinţele sunt în primul rând la studiile lui Piaget de psihologie genetic privitoare la dezvoltarea percepţiei şi reprezentării spaţiale; dar şi la analizele lui Merleau Ponty privitoare la fenomenologia corpului trăit şi cele ale lui von Gebsattel privitor la distincţia fenomenologică dintre fobie şi obsesie, pe baza raportării la situaţie. Teza se bazează pe studierea şi analiza clinic-fenomenologică a 160 de cazuri de pacienţi fobici urmăriţi între 2 şi 5 ani. Lucrarea este exemplificată cu scurte prezentări de caz. Concluzia autorului este ca atât d.p.d.v. clinic cât şi fenomenologic patologia fobică se distinge de cea obsesivă (cercetarea a avut loc într-o perioadă în care în România se accepta o unică entitate în acest domeniu - “nevroza obsesiv-fobică”).

În concluzia lucrării se subliniază câteva idei generale, cum ar fi aceea că o boală psihică este un fel de “experiment natural” care evidenţiază infrastructura psihismului persoanei conştiente (idee reluată în 1979 de Tattosian), trimiţând la structurile de bază ale organizării psihismului.

Preocupările din această teză sunt dezvoltate în direcţia obsesionalităţii în cartea Patologie obsesivă (1973) – aflată pe site şi în lucrările ulterioare: Psihopatologie Clinică (1994) şi Bazele psihopatologiei clinice (2010), de asemenea aflate pe site

Partea I

Partea II

Dr. Cristina Bredicean - Timisoara “Modele clinico-evolutive ale tulburarii schizo-afective comparativ cu schizofrenia” – sustinuta in 2010, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu (Autoreferat)

Cristina Bredicean

Dr.Papava Ion - Timisoara "Modele clinico-evolutive ale psihozelor endogene centrate de delir”, sustinuta in 2010, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu (Autoreferat)

Ion Papava

Dr.Dobranici Letitia - Bucuresti “Comorbiditate medicala si evolutie in dementa Alzheimer”, sustinuta in 2010, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu (Autoreferat)

Cititi

Dr.Kecskemeti Stefan - Oradea "O contributie la problema autismului psihotic. Schizofreniile la varsta copilariei", sustinuta in 1971, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Cititi

Dr.Violeta Olivia Stan - Timisoara "Atasamentul si sisteme comunitare in sanatatea mentala" - sustinuta in 1998, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Dr.Horia Ardelean - Oradea "Studiu psihiatric-socio-juridic longitudinal la bolnavii supusi masurilor de siguranta medicala (Art.114 si 113 Cod Penal)" Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Prof.M.Lăzărescu

Dr.Diana Jivanescu - Timisoara - "Tulburarea dismorfica corporala. Aspecte psihiatrice si chirurgical-estetice", sustinuta in 2011, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi Partea generala

Cititi Partea speciala

Bibliografie

Dr.Radu-Virgil Enatescu - Timisoara - "Evolutia Tulburarii Depresive Majore. Comorbiditatea cu patologia somatica", sustinuta in 2007, Conducator Stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi Teza

Cititi Articol

Dr.Stelian Balanescu - Timisoara - "Tinutul imaginar al isteriei", sustinuta in 1968, Conducator Stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Cititi

Dr.Ovidiu Nicoara - Timisoara - "Bioritmurile si Psihopatologia afectiva; corelatii cu teoria vulnerabilitate/stres", sustinuta in 2002, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Dr.Mircea Dehelean - Timisoara - "Personalitate si axiologie - o perspectiva axiologica asupra personalitatii umane, normale si patologice", sustinuta in 1979, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Cititi

Dr.Pompilia Dehelean - Timisoara - "Profilul clinico-evolutiv al episoadelor depresive din cursul psihozelor afective periodice prin aplicarea scalei manie-depresie a sistemului AMDP", sustinuta in 1993, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Dr.Lia Monica Ienciu - Timisoara - "Studiu evolutiv pe 10 ani in schizofrenie", sustinuta in 1994, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Dr.Ileana Botezat Antonescu - Bucuresti - "Studiu asupra tulburarilor anxioase din perspectiva ciclurilor vietii si a psihoterapiei de inspiratie psihanalitica", sustinuta in 1994, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Cititi

Dr.Florian Galdau - Timisoara - "Statutul juridic al bolnavului psihic in sec.XIX cu relevarea influentei asupra teoriei si practicii psihiatrico-legale", sustinuta in 1982, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Cititi

Membrii Comisiei de doctorat si referatele acestora privitoare la teza de doctorat a dr-ului Florian Galdau

Fotografie membrii comisiei

Prof.Eduard Pamfil

Prof.Constantin Stegaroiu

Prof.Mircea Ancusa

Dr.Alexandru Olaru - "Despre arta psihopatologica", sustinuta in 1970, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Cititi

Dr.Serban Alexandru Teodor Ionescu - "Adaptarea sociala si in munca a deficientilor mintal", sustinuta in 1971, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Serban Ionescu

Dr.Traian Lohan - "Contributie la studiul psihoterapiei de grup si psihodramei", sustinuta in 1980, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Traian Lohan

Dr.Tadeusz Pirozynski - Iasi - "Patologia motivatiei in sindroamele psihice reactive", Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil

Dr.Doina Cozman - Cluj-Napoca - "Sinuciderea-incadrari nosografice si implicatii terapeutice.Studiu in perspectiva epidemiologica", conducator stiintific : Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Dr.Dan Prelipceanu - Bucuresti - "Adaptare, periculozitate si boala psihica", sustinuta in 1993, Conducator stiintific : Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Dr. Tiberiu Mircea - Timisoara - "Psihopatologia interactionala a microgrupului familial perturbat", sustinuta in 1992, Conducator stiintific : Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Dr.Radu Teodorescu - Timisoara - "Interventii cognitive si comportamentale in schizofrenie", sustinuta in 2002, Conducator stiintific : Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Dr.Nicolae Cotreantu - "Incercare de aplicare in psihiatrie a cercetarilor deconducator stiintific : Prof.Dr.Mircea Lazarescu

Dr.Felicia Romosan - Timisoara - "Studiu clinico-evolutiv a tulburarii anxioase", sustinuta in anul 1995, Conducator stiintific prof.Dr.Mircea Lazarescu


Dr.Stefan Stossel - Timisoara - "Contributii la interrelatia centru-periferie in psihiatrie", sustinuta in 1970, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil


Dr.Ioan Olteanu - Timisoara - "Suportul social si schizofrenia" , sustinuta in 1993, Conducator stiintific Prof.Dr.Mircea Lazarescu


Dr.Victoria Lohan - Bucuresti - "Contributii la studiu depresiei periodice. Studiu comparativ intre psihozele afective monopolare si bipolare", sustinuta in 1979, Conducator stiintific Prof.Dr.Eduard Pamfil


Dr.Arthur Dan - Referat pentru obtinerea tezei de doctorat.


Dr.Ara Kerestegian - Timisoara - "Despre agresivitate", sustinuta in 1982, Conducator stiintific Prof.Eduard Pamfil


Dr.Doru Ogodescu - Timisoara - "Modele lingvistico-matematice in psihopatologie", sustinuta in 1970, Conducator stiintific Prof.Eduard Pamfil


Dr.Corneliu Mircea - Timisoara - "Structura si derapaj", sustinuta in 1975, Conducator stiintific Prof.Eduard Pamfil


Dr.Nicolae Stroila


{FILE:45: V.Dimitriu - Iasi - "Patologia triontica in gandirea lui Eduard Pamfil", sustinuta in septembrie 2010}

Rezumatul Tezei de doctorat sustinuta de Maris Mariana Adelina : Aspecte clinico-biologice in schizofrenie, Conducator Stiintific Prof.Dr.Delia Podea, Arad, 15 martie 2013

{FILE:46:Maris Mariana Adelina}

Rezumatul Tezei de doctorat sustinuta de Chisalita Diana : Masuri de depistare precoce si preventie a delicventei juvenile,  Conducator Stiintific Prof.Dr.Delia Podea, Arad, 15 martie 2013

{FILE:47: Chisalita Diana}

Rezumatul Tezei de doctorat sustinuta de Petris Alin Ovidiu : Evaluarea si predictia riscului pentru violenta la populatia forensica psihiatrica. Violenta in schizofenie,   Conducator Stiintific Prof.Dr.Delia Podea, Arad, 15 martie 2013

{FILE:48:Petris Alin Ovidiu}