Psihopatologia psihozelor in perspectiva sinelui, Editura Academiei Romane - 2016

 

Sinteza monografică de faţă încearcă o decupare specială a problematicii psihozelor, într-o interpretare evoluţionist culturală, care ţine seama de destructurarea psihismului specific uman. Suportul cazuistic la care fac trimitere o serie de chenare, e reprezentat de Registrul de Cazuri pentru Psihoze înregistrate între 1985-2004, incluzând şi cazuri urmărite peste 30 ani. Se are în vedere o structură specifică a psihismului persoanei, a cărui destructurare – polară creativităţii – poate conduce la o „cădere” pe orbita psihotică. Este inclusă în această problematică şi destructurarea dispoziţională (mania depresivă) a temporalităţii iar delirul e interpretat ca alunecarea subiectului în condiţii de personaj narativ, în cadrul „lumilor multiple” (conform sugestiei lui Gallanger). Centrul problematicii psihotice e considerat a fi procesul de depersonalizare/transpersonalizare. Simptomatologia dezorganizată şi negativă este corelată cu cea autistă şi obsesiv compulsivă.

Lucrarea propune o viziune originală asupra psihopatologiei în perspectivă evoluţionist culturală şi a fenomenologiei, centrată pe sinele conştient reflexiv.

 

Citeste