Galceava inteleptilor in jurul timpului, Cioran, Eliade, Noica si Heidegger, Editura Brumar Timisoara - 2017

 

Cartea intenţionează să degaje câteva din contribuţiile aduse de unii gânditori români lansaţi în perioada interbelică, la conturarea finalului cultural al modernităţii occidentale. Este aleasă tema timpului, devenită celebră în filosofie prin cartea lui Heidegger Fiinţă şi timp, motiv pentru care e prezentată succint orientarea heideggeriană în ontologie. Cioran este invocat şi comentat prin tema „căderii din timp”, pe care o considera specifică vremii sale, la capătul Istoriei (ce a început cu alungarea omului din Rai). Contribuţia lui Eliade pleacă de la analizele sale privitoare la „timpul istoriei” ce ar avea la bază ideologia religiei iudeo creştine. În sfârşit Noica este adus în discuţie prin centrarea ontologiei sale pe supracategoria „deveninţei”, considerată ca „unică întrupare” a Unului (neoplatonic). Spiritualitatea actualei lumi postmoderne ar trebui să nu uite problemele pe care le ridică aceste contribuţii.

 

Citeste