Culorile nostalgiei - amintiri ale unui psihiatru, Editura Imprimeriei de Vest Oradea - 1998

 

Lucrarea trece în revistă viaţa de psihiatru a autorului timp de 40 ani. După cursurile de psihiatrie ale Prof.E.Pamfil din 1958 la Cluj, au fost parcurse experienţe profesionale în neuropsihiatria infantilă (la Păclişa – Haţeg) şi nevroze (la Săvârşin) pentru a începe în 1965 o carieră didactică la Timişoara, alături de Prof.E.Pamfil. E comentată atmosfera culturală aparte din Timişoara anilor 60/70, dezvoltarea teoretică şi instituţională a psihiatriei acelor vremi, în România şi în lume. Dezvoltarea psihiatriei comunitare a avut în zona Timişoarei un moment de excepţie în anii 70/80. Metamorfozele psihiatriei internaţionale şi situaţia specialităţii în România – tot mai precară după 1985 – sunt trecute în revistă, alături de evenimentele profesionale mai importante la care autorul a participat. După 1990 au început schimbări importante la care autorul a luat parte direct prin funcţiile avute. Un episod aparte îl reprezintă dialogul cu Noica la Păltiniş între anii 1977 -1987. Bilanţul final rămânea deschis spre multe posibilităţi. 

Citeste