Despre Sarbatori, Gradini si Logos, Editura Brumar Timisoara - 2004

 

Eseul abordează structura existenţei umane – a antroposului distinct de bios şi suprapus acestuia – din perspectiva unor manifestări predominent comunitare, care antrenează indivizii conştienţi în comportamente complementare muncii productive. Sărbătorile, ce se originează în raportarea la sacralitate, reunesc comunitatea într-o solidaritate relaxată, ce alternează cu exercitarea practicilor instituţionalizate. Jocurile se prezintă şi ele ca un analogon al acestor practici, derulate cu relaxare în sfera posibilelor. Iar contemplarea – ce cuprinde în aria sa de vizare a transcendenţei şi frumosul, şi artele – îngăduie un repaos pentru omul muncii şi al luptei. Menţionatele modalităţi de manifestare flanchează principalul filon al existenţei antroposului, centrat de practicile instituţionalizate. Iar toate la un loc se originează în logos. Viziunea prezentată în eseu se vrea complementară faţă de cea fenomenologică, axată pe conştiinţa individuală.

Citeste